QUL Utveckling & Ledarskap AB

 

QUL tjänster är utbildning och utveckling av företag och företagare;

  • rådgivning, enskilt eller i grupp, med ett stödjande förhållningssätt 
  • föreläsningar och seminarier
  • utvecklingsprogram för företag, företagare och nyckelgrupper inom affärsutveckling och lönsamhet

QUL är verksamt främst inom tre områden;

  • affärsutveckling och lönsamhet
  • affärsnätverk
  • kvinnors företagande

QUL arbetar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners såsom Trygghetsstiftelsen, NyföretagarCentrum, lokalt och nationellt, Coompanion Stockholm, BalticFem, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och STIK (Stockholms Innovatörskrets) och Svenska Uppfinnareföreningen.

QUL startades 1994 av Marianne Stenborg, DIHR och DGI. Företaget är medlem av Svenskt Näringsliv och Almega Tjänsteföretagen samt har hängavtal med Unionen. 

QUL Utveckling & Ledarskap AB har säte i Lidingö kommun. Företagets organisationsnummer: 556 481-4761.

 

Skärgårdskontoret Ljusterö AB