QUL i korthet

I över 20 år har QUL drivit ledarskaps- och affärsutvecklingsprogram för specifikt för kvinnor med företag. Programmen har genomförts antingen på uppdrag av organisationer, offentliga aktörer eller i egen regi. QUL har även tagit fram och genomfört flera särskilda mentorsprogram för kvinnor inom olika branscher och företagskulturer.

Sedan 2009 har QUL varit utvald leverantör till Länsstyrelsen i Stockholms län, för utbildningstjänster till kvinnor med företag. Närmare 200 kvinnor har hittills deltagit i programmen.

Under 2010–2011 genomförde QUL både rådgivningsprogram för kvinnor som ville starta eget företag och affärsutvecklingsprogram för befintliga företag med tillväxtambitioner.

 

 

 

 

GRÖNA NÄRINGAR

En grupp genomfördes våren 2011 med bra resultat. Deltagarna var alla mycket nöjda med programmets innehåll och upplägg.

Programmet vände sig till kvinnor som var verksamma i eget företag eller  inom ett familjeföretag inom de gröna näringarna. Deltagande företag sålde även produkter som kom från gröna näringar eller levererade tjänster med en grön profil.

 

 

 

 

Kursen Gröna näringar arrangeras även på förfrågan. Begär offert.

FÖR UPPFINNARE

Har du en idé till en produkt eller tjänst som du vill utveckla?

MentorRing*-konceptet är särskilt utvecklat för att ge kvinnor med idéer professionellt stöd i proces­sen med att ta fram sin uppfinning. Läs mer om MentorRing på www.uppfinnare.se.

Under året har flera nya grupper startats, t ex i Stockholm och i Norrtälje. QUL har uppdraget, med Marianne Stenborg som handledare, för Norrtäljegruppen. Kontakta QUL för information. Telefon 0708-12 78 58.

 

Skärgårdskontoret Ljusterö AB