Välkommen till QUL!

QUL ger dig professionell utveckling så att du kan hitta glädje, lust och kraft i att driva och utveckla företagets affärer och lönsamhet. 

Hos oss kan du få hjälp med att hitta lösningar och nya vägar i ditt företagande. Eller få aktivt stöd om du är på väg att starta företag eller är precis nystartad.

QUL erbjuder dig och ditt företag både verktyg och unika lösningar för att skapa mervärden för kunderna. Vi arbetar alltid under sekretess och har över 20 års erfarenhet av rådgivning, utbildning och samtal med egna företagare. 

 

QUL Affärsfokus 

QUL Affärsfokus är en branschoberoende utbildning i affärsutveckling särskilt framtagen för företag som drivs av kvinnor. Den bygger på boken "Konsten att öka lönsamheten" och omfattar fyra heldagar.

Höstens kursgrupp startar i oktober 2015. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig under QUL Utbildningar

Chefsprogram för egna företagare

QUL erbjuder dig ett individuellt program som omfattar fem professionella samtal á två timmar. Programmet skräddarsys efter dina behov av utvecklingsstöd för företaget och för dig som företagare. 

Är du på väg att anställa personal och vill ha stöd i den processen? Tillsammans tar vi fram de olika underlag du behöver för företagets planerade anställningar. 

Affärsnätverk

Under två seminariedagar får du lära mer om nätverk och hur du som företagare kan bygga upp ett nätverk i företaget. Under QUL Utbildningar finns aktuellt kursdatum för hösten 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Skärgårdskontoret Ljusterö AB